کارپینو، تاکسی در مسیری نو

فقط بگو کجا

بگو کجایی و کجا میری. نزدیک‌ترین کارپینو در کمترین زمان ممکن به مبداء شما حرکت می‌کنه

انتخاب کن

می‌تونی حین سفر شیوه پرداخت رو تغییر بدی یا موارد جدیدی مثل مدت توقف و مقصد دوم رو به سفرت اضافه کنی

کارپینوی بهتری بساز

با امتیاز و نظرت درباره تجربه‌ی سفر با کارپینو، به ما کمک کن هر روز بهتر بشیم